PvdA omarmt IHRA-werkdefinitie antisemitisme

Positief nieuws: de Partij van de Arbeid omarmt de IHRA-definitie. In een statement over het steviger bestrijden van antisemitisme, laat de partij weten de werkdefinitie te onderschrijven.
Op haar website heeft de PvdA een statement gepubliceerd genaamd: Toenemend antisemitisme steviger bestrijden. Hierin erkent de arbeiderspartij dat verschillende zusterpartijen in omringende landen – onder andere in antwoord op de oproep van de Europese Commissie – de IHRA-definitie al hanteren.

Da partij zegt daarnaast “indringende gesprekken” te hebben gevoerd met Joodse Nederlanders. Hierop heeft de PvdA besloten de IHRA-definitie te onderschrijven.

Eerder was de PvdA nog tegen het hanteren van de IHRA-definitie. In schriftelijke vragen deed Kamerlid Kirsten van den Hul het voorkomen dat de definitie de vrijheid van meningsuiting zou inperken. Moties die het Kabinet opriepen tot het steunen van de IHRA-werkdefinitie hoefden dan ook niet op steun van de arbeiderspartij te rekenen.

De PvdA is echter tot inkeer gekomen en realiseert nu dat de IHRA-definitie een nuttig instrument is om antisemitisme te herkennen en zo effectief aan te kunnen pakken. In het statement erkent de partij dan ook dat het onderschrijven van de definitie “onderdeel is van een effectieve aanpak van hedendaags antisemitisme.”

Van de (onterechte) vrees dat de definitie de vrijheid van meningsuiting zou inperken, is dan ook niet langer sprake bij de Partij van de Arbeid. “Het kan in geen geval gezien worden als een politiek instrument om de vrijheid van meningsuiting in te perken. De resolutie is immers juridisch ook niet bindend.”

“Voor de PvdA spreekt het vanzelf dat iedereen vrij is en blijft om kritiek te uiten op de politiek van elke Staat. Ook op de politiek van de staat Israël.” En zo is het. De definitie tracht op geen enkele wijze serieuze kritiek op de staat Israel te beperken. Dat kritiek op Israel niet antisemitisch is, staat nota bene in de definitie vermeld: “kritiek op Israel die vergelijkbaar is met kritiek tegen een ander land kan niet worden beschouwd als antisemitisch.”

Het is dan ook vreemd om te zien dat sommige organisaties nog steeds beweren dat kritiek op Israel met de IHRA-definitie niet langer mogelijk zal zijn. Of geven ze hiermee aan gebruik te willen maken van antisemitische complottheorieën en vooroordelen in hun kritiek op Israel?