CIDI Jongerenorganisatie

CIJO is de CIDI Jongerenorganisatie, open voor iedereen van 18 tot 30 jaar. CIJO is opgericht door studenten die vanuit verschillende achtergronden hart hebben voor Israel en graag vrede zien in het Midden-Oosten. CIJO stelt geen eisen aan de levensovertuiging, achtergrond of politieke voorkeur voor haar leden. Alle jongeren die de missie van CIJO ondersteunen, zijn welkom.

Missie
CIJO steunt Israël en gelooft dat vrede in het Midden-Oosten mogelijk is. Het bestaansrecht van Israël als democratische staat voor de Joden staat binnen CIJO centraal. Daarnaast bestaan er verschillende meningen binnen CIJO over de verschillende Israëlische regeringen, politieke partijen en politici. CIJO is dus een politieke organisatie, in de zin dat ze zich mengt in het politieke debat. CIJO heeft echter niet een vastgesteld (partij)politiek standpunt anders dan de ‘open’ visie een tweestatenoplossing na te streven. Deze stellingname is zo gekozen zodat alle leden vrij een eigen mening over de problematiek in het Midden-Oosten kunnen hebben en om polarisatie – het ‘wij-wij’-gevoel – binnen het debat tegen te gaan.

CIJO stelt zich verder ten doen op te komen tegen antisemitisme, racisme en discriminatie in Nederland. Om antisemitisme en vooroordelen te bestrijden houdt CIJO zich ook bezig met voorlichting over vrijheid, tolerantie en uitsluiting.

Kort samengevat is CIJO de spreekbuis voor jongeren die zich hard maken voor:

  • Een samenleving die het bestaansrecht van Israël en de volkssoevereiniteit van iedere natie – zonder uitzondering – respecteert;
  • Een samenleving die in staat is zich te verdiepen in het Midden-Oosten op basis van eerlijke en gebalanceerde berichtgeving;
  • Een democratisch Israël, gebaseerd op de principes van vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid;
  • Vrede in het Midden-Oosten
  • Een tweestatenoplossing als uitgangspunt van Israëlisch-Palestijnse vredesbesprekingen;
  • Een samenleving zonder antisemitisme, racisme en andere vormen van discriminatie.

Activiteiten
CIJO organiseert borrels, lezingen en reizen naar Israel. Daarnaast wordt CIJO geregeld uitgenodigd voor debatten en presentaties op universiteiten, studieverenigingen, scholen en bij politieke jongerenorganisaties. 

Voorzitter
CIJO-voorzitter Hidde van Koningsveld is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de vereniging, en geldt als aanspreekpunt voor leden en geïnteresseerden. Meer over CIJO lees je op hun website