Na 100 jaar eindelijk antwoord op Balfour-brief

Op 2 november 1917 ontving Lord Rothschild namens de WZO de beroemde Balfour-brief. Er is echter nooit een formeel antwoord verstuurd. Tot nu.

Lord Balfour stuurde de brief waarin de Britse regering haar steun voor de vestiging een Joodse tehuis uitsprak naar Baron Lionel Walter Rothschild, met het verzoek de inhoud van het bericht met de Zionistische Wereldorganisatie (WZO) te delen. De WZO heeft de brief echter nooit formeel beantwoord. Vanwege het aankomende 100-jarige jubileum, vond de koepelorganisatie het een mooi moment om dit alsnog te doen. Afgelopen weekend heeft vice-voorzitter van de WZO Yaakov Hagoel een reactie naar de Balfour familie verstuurd. Lees hieronder de vertaalde tekst van het antwoord van de WZO op de Balfour-declaratie.

Geachte Lord Balfour,

Ten eerste en voornaamste, sta mij toe om onze spijt te betuigen voor de vertraging van het antwoord.
De Zionistische leiders hebben de boodschap van Lord Balfour verwelkomd, waarin de regering van Zijne Majesteit haar erkenning verleent aan het zionistische verlangen om een Joods nationaal tehuis te vestigen in haar historische geboorteland – Israel. Met een diepgaand gevoel van dankbaarheid voor al uw inspanningen om dit doel te bevorderen, willen wij u mededelen dat het streven haar vruchten heeft afgeworpen. De staat Israel is opgericht en dient als het nationale huis voor het Joodse volk en verwelkomt Joden uit alle landen in de diaspora.

De naties van de wereld verklaarden in 1917, op basis van ons natuurlijk en historisch recht en de verkondiging van de regering van Zijne Majesteit,  hun steun voor de herstelling van een nationaal huis voor het Joodse volk. In de jaren die zijn verstreken sinds de verklaring is uitgegeven, is er een prachtig land ontstaan ​​in Eretz Israel, dat streeft naar het behouden van een modelmaatschappij in de visie van de profeten van Israel.

Israel vandaag de dag, honderd jaar na de verklaring van de Britse regering, is een Joodse en democratische natie dat zich ontwikkeld heeft tot een huis voor al zijn bewoners. Het is gebaseerd op vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. Israel zet alles in het werk om de gelijkheid van sociale en politieke rechten voor alle burgers, en de vrijheid van godsdienst en taal, ongeacht religie, ras of geslacht te garanderen. In het licht daarvan zijn de meest uiteenlopende meningen en opvattingen van de samenleving vertegenwoordigd in de Israelische Knesset. Vrouwen spelen in Israel een belangrijke rol in leiderschap, publieke functies, rechterlijke instanties en de hoogste echelons van de veiligheidsmacht. In Israel is er absolute vrijheid van aanbidding voor alle religies en passende vertegenwoordiging voor de diverse gemeenschappen die de staat rijk is.

De Joodse staat Israel verleent democratische rechten aan alle minderheden. U vindt er rechters, officieren van de strijdkrachten en veiligheidsleiders uit de Druzische, Arabische en Bedoeïene gemeenschappen.Leden van deze gemeenschappen zijn volledig betrokken in de academische wereld, de geneeskunde, economie en industrie. Israel heeft vredesakkoorden ondertekend met haar buren Jordanië en Egypte, en het land is op zoek naar vrede met de rest van de volkeren in de regio. Israel behoudt diplomatieke betrekkingen met talloze naties. Het land heeft een voortrekkersrol in innovatie en technologie, op het gebied van wetenschap, gezondheid, landbouw, media en cyber.

Bij de Israelische Defensie Krachten (IDF), beschouwd als het meest morele leger in de wereld, dienen soldaten naast soldaten, religieus en seculier, Joden en minderheden.
Op hetzelfde moment, zoals in elk land, zijn er zelfs in ons land kwetsbare bevolkingsgroepen, racisme en criminaliteit. De staat Israel spant zich in en investeert aanzienlijke middelen om om te gaan met deze verschijnselen.

Ik wil graag uw aandacht vestigen op het feit dat zelfs vandaag de dag, honderd jaar na de verklaring van de regering van Zijne Majesteit, het Joodse volk geconfronteerd wordt met groeiend antisemitisme. 

Europa blijft een belangrijke bron van antisemitisme en anti-Israel activiteiten.
  Ook in uw land, het Verenigd Koninkrijk, is het antisemitisme levendig. Antisemitische ideeën zijn helaas gesijpeld in de bolwerken van onder andere de arbeiderspartij. Dagelijks zien we de oorspronkelijke waarden plaats maken voor de geuren van haat. Bij uw buurlanden op het continent ook. In Frankrijk en in België, bijvoorbeeld, is antisemitisme op een hoogtepunt en Joden voelen zich daar gedwongen om hun religieuze symbolen te verbergen.

De Volkerenbond,  later de Verenigde Naties, is besmet geraakt met Jodenhaat. De waarden van rechten en gelijkheid die in uw verklaring genoemd worden, worden schaamteloos geschonden door landen en voor hun misdaden worden de ogen dichtgeknepen. Ironisch genoeg is de beschuldigende vinger obsessief gericht op ons, Israel, als enige land in de regio die mensenrechten en minderheden respecteert.

De VN wordt als instrument misbruikt om de banden van het Joodse volk met haar historische erfenis formeel te ontkennen. Arabische buurlanden hebben dit jaar Groot-Brittannië opgeroepen om zich te verontschuldigen voor de inhoud van de Balfour-verklaring, en dreigen nu zelfs juridische stappen te nemen.

Geachte Lord Balfour, honderd jaar geleden heeft uw regering het recht op een nationaal huis in het land Israel erkend. Dit huis is samengesteld uit miljoenen Joden uit de diaspora,  met goed opgeleide intellectuelen en wetenschappers. Dankzij technologische vooruitgang is Israel uitgegroeid tot een toonaangevend land dat welvarend is op tientallen gebieden.

Naarmate we naar de toekomst kijken, zullen wij bouwen, voortbouwen, verbeteren en dienen als een baken van hoop voor het hele gebied op basis van de fundamenten van vrijheid, onafhankelijkheid en gelijkheid.

Met dank en waardering, WZO vice-voorzitter Yaakov Hagoel 

 

Op 8 november organiseert het CIDI het symposium 100 jaar Balfour – Volkenrecht in het Midden-Oosten met tal van internationale sprekers en politici. Tickets zijn hier te reserveren.