Kamervragen over weglaten Joodse banden met Jeruzalem in schoolboek

Naar aanleiding van berichtgeving door likud.nl dat een schoolboek van Noordhoff Uitgevers voor VMBO ‘Plein M’ het Jodendom weglaat bij de godsdiensten voor welke Jeruzalem heilige plaatsen bevat, heeft de PVV Kamervragen ingediend.

In het schoolboek ‘Plein M’ valt te lezen dat Jeruzalem een heilige stad voor moslims en christenen is. Het Jodendom wordt in deze context echter weggelaten. Het verzwijgen van de Joodse historische banden met Jeruzalem is een vervalsing van de geschiedenis, die geen plek zou horen te krijgen in het onderwijs.

Een bezorgde ouder heeft aan het CIDI laten weten dat de uitgever niet voornemens is de tekst aan te passen. In een telefonische reactie heeft Noordhoff de ouder meegedeeld dat er sprake was van een “beperkte tijd en plek in het lesmateriaal” en daarom gekozen is voor de twee grootste religies in Nederland. Een teleurstellend antwoord, wat een slecht excuus is voor de geschiedvervalsing door middel van het verzwijgen van de centrale plek van Jeruzalem in het Jodendom.

Naar aanleiding van het schoolboek, hebben Kamerleden Geert Wilders, Harm Beertema en Machiel de Graaf (allen PVV) Kamervragen ingediend bij de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

 

2019Z03025

Vragen van de leden Wilders, De Graaf en Beertema (allen PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek’ (ingezonden 15 februari 2019)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek’? 1)

2
Wat is de reden dat de belangrijkste geschiedenis van Jeruzalem (de Joodse geschiedenis) wordt verzwegen in het VMBO-boek ‘Plein M’?

3
Met welk doel wordt een groot deel van de Joodse geschiedenis van het Midden-Oosten, zoals de pogroms en slachtpartijen door islamitische Arabieren en de verdrijving van Joden, alsmede de Armeense genocide en discriminatie van christenen weggelaten in hetzelfde boek?

4
Bent u het eens met de geschiedvervalsing die in het betreffende boek wordt gepleegd? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?

5
Deelt u de mening dat het tijdens geschiedenis- en maatschappijlessen verzwijgen van het leed dat Joden en christenen in het Midden-Oosten is aangedaan -veelal door moslims- en het verzwijgen van de belangrijkste geschiedenis aangaande Jeruzalem bijdraagt aan het ontstaan en in stand houden van een verkeerd beeld aangaande Joden en het jodendom en daarmee antisemitisme in de maatschappij aanwakkert? Zo nee, waarom niet?

6
Bent u bereid om de scholen die het betreffende boek gebruiken ertoe te bewegen dit boek in de prullenbak te gooien en ervoor zorg te dragen dat leerlingen op een historisch juiste manier worden onderwezen over de geschiedenis van het jodendom, het Midden-Oosten en Jeruzalem? Zo nee, waarom niet?

1) https://likud.nl/2019/02/opnieuw-geschiedvervalsing-in-nederlands-schoolboek/