Europees Parlement roept op tot meer financiële steun aan UNRWA

IN ANDER NIEUWS / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 9 feb 2018 EU PARLEMENT VN

Gisteren heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen die de lidstaten van de EU oproept hun financiële steun aan UNRWA te vergroten. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen kampt momenteel met grote tekorten.

De Verenigde Staten, tot voor kort de grootste donateur, heeft onder president Trump enorm bezuinigd op de steun aan UNRWA. Om de acute geldproblemen te verhelpen, maakten verschillende landen hun jaarbijdrage versneld over. Zo heeft de VN-organisatie meer tijd om alternatieve geldbronnen te vinden, is de redenering.

In reactie op de situatie bij UNRWA, heeft een meerderheid van het EP afgelopen donderdag voor resolutie RC-B8-0085/2018 gestemd.

Het EP vindt dat de EU en haar lidstaten aanvullende financiële middelen voor UNRWA beschikbaar moeten stellen. Met extra geld zijn alle problemen bij de VN-organisatie echter niet verholpen: de resolutie roept ook op tot een langetermijnoplossing “door middel van een duurzaam financieringsprogramma binnen een mondiaal multilateraal kader.” In het tot stand brengen van een dergelijk mechanisme, moet de EU het voortouw nemen, aldus het Parlement.

In een eerder debat op dinsdag waarschuwde EU-buurtschap Commissaris Johannes Hahn dat de EU de Amerikaanse bezuinigingen niet volledig kan compenseren. In plaats daarvan zou de EU andere potentiële donoren voor de Palestijnse vluchtelingen moeten vinden, en kijken wat de landen waar de vluchtelingen verblijven zelf kunnen bieden. Volgens het Commissielid zijn de EU en haar lidstaten met een jaarlijkse bijdrage van zo’n 460 miljoen euro al de grootste ondersteuner van Palestijnse vluchtelingen.

Het EP zegt zich dan ook te verheugen dat onder andere leden van de Arabische Liga hebben aangekondigd hun bijdragen aan UNRWA te verhogen. Daarnaast verzoekt de resolutie de VS “met klem” om de recente bezuinigingen terug te draaien en het oorspronkelijk geplande bedrag volledig over te maken.

Resoluties die door het EP worden aangenomen zijn niet bindend voor de lidstaten. De aangenomen tekst bevat dan ook geen verplichtingen, maar aanmoedigingen voor de landen die lid zijn van de EU. De EP-resolutie is echter ook formeel aan de Europese Commissie en de Raad van de EU toegezonden. Deze Europese Instituten hebben wel de macht om bindende besluiten te nemen.