EU-subsidies naar activiteiten om Palestijns karakter Oost-Jeruzalem te bewaren

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw assistentiepakket voor de Palestijnen bekend gemaakt. Het fonds van 42,5 miljoen euro is bedoeld om Palestijnse aanwezigheid in Oost-Jeruzalem te steunen en bij te dragen aan het opbouwen van de Palestijnse democratie.

De aankondiging van het nieuwe hulpgeld viel vandaag samen met een bijzondere vergadering van de Internationale Donor Groep voor Palestina, wat ook wel het Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) wordt genoemd. Bij de aanvang van de sessie herhaalde de Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini de steun van de EU aan de tweestatenoplossing met Jeruzalem als hoofdstad van zowel de Israelische als de Palestijnse staat. 

Om de Palestijnen bij te staan in hun claim op het oostelijk deel van de stad, heeft de Europese Commissie 14,9 miljoen euro van het vandaag toegezegde hulpgeld opzij gezet voor het ondersteunen van activiteiten in Oost-Jeruzalem. Deze werkzaamheden moeten bijdragen aan “het bewaren van het Palestijnse karakter van de stad.” Daarnaast is het de bedoeling dat de sociaal-economische omstandigheden voor de Palestijnse inwoners verbeterd gaan worden. 

Israel veroverde Oost-Jeruzalem op de Jordaanse bezetter tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. In 1980 nam de Knesset een wet aan die Jeruzalem als “ondeelbare hoofdstad” van de Joodse staat aanduidt. De Palestijnen zien in het oosten van de stad echter de hoofdstad van hun toekomstige staat.

Bovenop de steun aan de Palestijnen in Oost-Jeruzalem, gaat er 27,6 miljoen euro naar het ondersteunen van het opbouwen van “een democratische en verantwoordelijke Palestijnse staat.” De financiële hulp moet bijdragen aan politieke hervormingen, het consolideren van de begroting, het intensiveren van bedrijvigheid, maatschappelijke versterking en de toegang tot water en elektriciteit verbeteren.

Het nieuwe Europese assistentiepakket komt bovenop de reeds bestaande directe EU-bijdrage aan de PA van 158,1 miljoen euro. Daarnaast verleent de EU ook financiële steun aan VN-organisatie UNRWA. Naar eigen zeggen komt de totale steun van de Europese Unie aan de Palestijnen in het jaar 2017 op zo’n 359 miljoen euro.

Volgens Mogherini is de EU, samen met haar lidstaten, dan ook de grootste donor van de Palestijnen. Verdere groei van de Europese financiële steun is niet uitgesloten: de Hoge Vertegenwoordiger zegde vandaag toe dat als politieke voorwaarden worden bereikt, de EU bereid is om nog meer hulp te bieden.

Tijdens de persconferentie van vandaag liet Mogherini zich ook uit over het Amerikaanse vredesplan, dat naar verwachting binnenkort uitkomt. De Hoge Vertegenwoordiger liet weten niet bekend te zijn met details of een tijdsbestek. Het is dus een kwestie van afwachten en kijken, aldus het Europese Commissielid. 

Ondanks dat de EU een grotere rol wil nemen in het Midden-Oosten Vredesproces, is volgens de Hoge Vertegenwoordiger de VS onmisbaar in de onderhandelingen. De Amerikanen moeten echter niet alleen te werk gaan. Dan wordt het namelijk zeer moeilijk om ook maar iets te bereiken, aldus Mogherini. “Niets zonder de Verenigde Staten, niets met alleen de Verenigde Staten,” zo vatte ze haar standpunt samen.