EU roept op tot nieuwe Palestijnse verkiezingen


In een statement uit de EU haar zorgen over het “gebrek aan democratisch gekozen organen in de Palestijnse gebieden.” EU-vertegenwoordigers in Jeruzalem en Ramallah roepen daarom op tot nieuwe Palestijnse verkiezingen.
In december heeft president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas de Palestijnse Wetgevende Raad opgeheven. De raad, wiens leden in 2006 bij verkiezingen zijn gekozen, is niet meer bijeengekomen sinds Hamas in 2007 bij een coup de Gazastrook over heeft genomen. De termijn van de raadsleden liep tot 2010, maar door het uitblijven van nieuwe verkiezingen of vergaderingen bestaan de Raad en haar leden nog wel in naam. Desondanks ziet de EU in de Wetgevende Raad nog altijd een “symbolische functie.” De opheffing brengt formeel een einde aan het enige gekozen orgaan van de PA, een ontwikkeling waar de EU-missies in Jeruzalem en Ramallah “met zorgen” naar kijken.
Bij het opheffen van de Wetgevende Raad, heeft Abbas aangekondigd binnen zes maanden nieuwe verkiezingen uit te zullen schrijven. Of dit de PA-president – die inmiddels het veertiende jaar van zijn vierjarige termijn is ingegaan – ook zal lukken, is nog maar de vraag. Er is nog altijd geen toenadering tussen Hamas – de de facto machthebbers in Gaza – en de PA. Bij de verschillende verzoeningsgesprekken zijn toezeggingen gedaan voor verkiezingen in alle Palestijnse gebieden, maar van Palestijnse eenheid is nog altijd geen sprake. Sterker nog, de afstand lijkt te zijn toegenomen, nu de PA haar grenswachten bij de grens tussen Gaza en Egypte heeft teruggetrokken en Abbas heeft aangekondigd verdere maatregelen tegen Hamas in de kustenclave te overwegen.
In hun statement laten de EU-missiehoofden in Jeruzalem en Ramallah weten dat verkiezingen “cruciaal” zijn voor de stichting van een levensvatbare en onafhankelijke Palestijnse staat. De EU-missies roepen de Palestijnse facties daarom op om samen te werken om een “positief pad naar democratie ten behoeve van het Palestijnse volk” te volgen.
In Israel staan op 9 april weer verkiezingen op de planning voor de Knesset. Tot die tijd staat de Israelische politiek in het teken van de campagne.