CIDI Symposium: Alan Dershowitz

Alan Dershowitz is jurist, auteur en politiek commentator aan de Harvard Law School. Hij heeft het onder meer over rechtvaardige oorlogsvoering onder internationaal recht. ‘De grootste uitdaging van het internationaal recht is terrorisme. Het internationaal recht moet herzien worden. Er moet worden afgesproken wat onder ‘terrorist’ of ‘terreur’ moet worden verstaan’.