60% toename antisemitische geweldsincidenten in Duitsland

Het aantal antisemitische geweldsmisdrijven in 2018 is met een totaal van 62 gevallen 60% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook is de totale hoeveelheid van antisemitische misdrijven met 10% toegenomen. Dat meldt de Duitse krant Der Tagesspiegel op basis van regeringsdocumenten.

De cijfers zijn opgesteld op aanvraag van Bondsdaglid Petra Pau van de partij Die Linke. De opgestelde cijfers betreffen strafbare zaken met een antisemitisch aspect waarvan aangifte is gedaan bij de politie. Hoewel gegevens hierover zijn aangeleverd door alle deelstaten in Duitsland, wordt erbij vermeld dat de cijfers nog aangevuld kunnen worden en mogelijk niet het totaalbeeld van antisemitische misdrijven weergeven.

Daderprofielen in statistieken 

Volgens het oorspronkelijke bericht van Tagesspiegel – dat in verschillende media is overgenomen – is er bij de meerderheid van de antisemitische misdrijven sprake van een rechtsextremistisch motief. Hierover is enige discussie ontstaan, omdat de betrouwbaarheid van een indeling naar motief door Duitse beambten wel eens in twijfel wordt getrokken. Zo zou het in praktijk vaak voorkomen dat een bekladding met de tekst “Juden raus” al snel als extreemrechts gezien wordt, terwijl eigenlijk te weinig bekend is om een dergelijke indeling te maken.

Daarnaast is er natuurlijk geen sprake van vaststaande, onveranderlijke politieke stromingen die samen voor het antisemitismeprobleem verantwoordelijk zouden zijn. Zo zijn er – op het eerste gezicht opvallende – gevallen bekend waar rechtsextremisten en Islamisten samen optrekken in manifestaties met een antisemitische boodschap.

De antisemitismecoördinator van de Duitse regering Felix Klein is het ermee eens dat hier beter rekening mee gehouden moet worden. Zo zouden delicten vaker als “niet toe te ordenen” moeten worden geregistreerd. Toch laat hij weten dat er “weinig zou veranderen aan het totaalbeeld”. Met name van geweldsdelicten staat vast dat de overgrote meerderheid door rechtsextremisten gepleegd wordt.

Zoals genoemd betreft het bericht van de regering aantallen van misdrijven met een antisemitisch aspect, en niet incidenten in het algemeen. Eind vorig jaar is een meldpunt voor antisemitische incidenten met overheidssteun uitgebreid tot landelijke instantie. Hun cijfers over het jaar 2018 worden nog bekendgemaakt.